Regulamin

REGULAMIN Gabinet zabiegowy PLUS

 

Chirurgia - Gabinet zabiegowy PLUS przy ul. Piłsudskiego 35 58-500 Jelenia Góra:

- Oferuje pełny zakres świadczeń usług chirurgicznych

- Gabinet zabiegowy PLUS jest praktyką prywatną i nie udziela świadczeń w ramach NFZ

- Celem działania zespołu Gabinet zabiegowy PLUS jest udzielanie świadczeń zdrowotnych: ratowanie, poprawa i przywracanie zdrowia jamy ustnej, promocja i zdrowie higieny i profilaktyki
1. PRZED PIERWSZĄ WIZYTĄ

- Na pierwszą wizytę zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie, osobiście, bądź drogą mailową
- Na pier

wszą

wizytę rezerwujemy dla Pacjenta maksymalnie 45 minut czasu pracy lekarz

a.- Dłuższ

e zabi

egi chirurgiczne muszą być poprzedzone konsultacją lekarską w gabinecie z lekarzem prowad


zącym

- Pacjent wyp

ełnia wyw

iad lekarski podając dane umożliwiające identyfikację Pacjenta oraz informacje dotyczące stanu zdrowia,
- Pacjent podpis

uje zgodę n

a przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO

.- Pacjent podpisuje Regulamin Gabinet zabiegowy PLUS


2. NA PIERWSZE

J WIZYCI

E

- Po badaniu

Pacjenta, lekarz prowadzący ustala wstępny kosztorys lub plan leczenia - Wykonujemy zdjęcia fotograficzne, które są nieodłącznym elementem dokumentacji medycznej i nie są wykorzystywane do innych celów.
- Na pierwszej wizy

cie wykonyw

ane są też zdjęcia pantomograficzne, punktowe RTG lub tomografia komputerowa 3D.
3. ODWOŁANIA

Rezerwacja terminu

wizyty stan

owi wiążącą umowę słowną pomiędzy lekarzem d


entystą a pacjentem.

Każda zarezerwowa

na wizy


ta oznacza pełne

przygotowanie stanowiska zabiegowego, personelu medycznego i pomocniczego. Oznacza to, że na każdą zarezerwowaną wizytę zostały zaangażowane – czas personelu kliniki i środki finansowe


Pacjent zobowiązany jest powiadomić recepcję Gabinet zabiegowy PLUS o rezygnacji z umówionej wizyty w terminie - najpóźniej 24 godziny przed umówioną wizytą, aby umożliwić recepcji umówienie pacjenta z listy

oczekującej.

W przypadku nieobecności na dwóch wizytac

h z rzędu, pacjent zostaj

ę skreślony z dalszych rezerwacji. Warunkiem przyjęcia i rezerwacji nowej wizyty jest wniesienie opłaty rezerwacyjnej w wysokości 100 zł na konto w terminie do 3 dni od daty rezerw

acji

wizyty.

W przypadku rezerwacji wizyty od 1,5 godziny pobi

erany jest zadatek na poczet

przyszłego leczenia, kwota odliczana jest po wykonaniu procedury leczniczej. W przypadku braku odwołania wizyty na 24 godziny przed terminem lub braku obecności na wizycie, zadatek przepada.
4. OPÓŹNIENIA

Dokładamy wszelkich starań, aby Pacjenci byli prz

yjmowani zgodnie z wyznaczonym

grafikiem. Niestety, czasami niektóre zabiegi przedłużają się z powodów nieprzewidzianych. Lekarz ma prawo odmówić przyjęcia na wizytę Pacjenta, spóźnionego powyz


̇ej 15 minut.5. OPRYSZCZKA

Pacjent zobowiązany jest powiadomić recepcje Gabinet zabiegowy PLUS

nic o pojawieniu się opryszczki, afty

lub innej zmianie chorobowej uniemożliwiającej odbycie si

ę w

izyty.

6. LISTA REZERWOWA

W przypadkach nagłych i bólowych wizyt, dla pacjentów Gabinet zabiegowy PLUS staramy się wyznaczyć wizytę w

jak najbliższym możliw

ym te

rminie.

Proponujemy zapisy na listę rezerwową, aby przyśpieszyć termin wiz

yty. Z tej listy wpisujemy Pacjenta na pierwsze z

wolnione miejsce przez innego Pacje


nta.

7. POTWIERDZENIE UMÓWIONYCH WIZYTW dniu poprzedzającym wizytę pracownik recepcji Gabinet zabiegowy PLUS kontaktuje się z Pacjentem w godzinach 10:00 – 17:00,

na podany w formularzu ankiety numer telefonu, w celu potwierdzenia wiz

y

ty.

Jeśli Pacjent nie odpowiada na telefon i nie oddzwania - pracownik Recepcj

i wysyła wiadomość sms z prośbą o potwierdze

nie przybycia n

a wi

zytę.

W sytuacji, gdy Pacjent nie potwierdzi telefonicznie bądź sms-em przybycia na

wizytę w dniu poprzedzającym do godziny 17:00, wizy

ta ta zostanie anul

ow

ana.

W przypadku, gdy Pacjent jest umówiony na pierwszą wizytę wymagane jest jej potw

ierdzenie do godziny 15:

00.

7. GWARANCJA

Przed przystąpieniem do zabiegów specjalistycznych, Pacjent wyraża pisemną zgode

̨ na zabieg. Udzielamy dwuletniej rękojmi na wykonane w

gabinecie wypełnienia, uzupełnienia protetyczne stałe – niewyjmowane (korony, licówki, mosty),

im

planty.

Warunki gwarancji, rękojmi dostępne są na recepcji Gabinet zabiegowy PLUS reklamacja nie jest uwzględniania w przypadku, gdy Pacjent:

- Nie zgłasza się na wizyty kontrolne po zakończeniu leczenia (co 6 miesięcy) – przerwał

zaplanowane lecze

nie

- Samodzielnie dokonuje korekt, przeróbek, napraw uzupełnienia protetycznego

- Uszkodził protezę poza jamą ustną

- Nie stosuje się do zaleceń lekarza dotyczących higieny jamy ustnej i protez ruchomych

- Uległ wypadkowi, w wyniku którego doszło do uszkodzenia uzupełnień

- Cierpi na bruksizm (zgrzytanie zębami)

- Pali papierosy lub przeszedł chemio- lub radioterapię choroby nowotworowej – w przypadku i

mplantów i zabiegów regeneracyjnych kos

́ci.

Umów się na wizytę

w dogodnej dla Ciebie formie

Szanowni pacjenci informujemy że wyznaczona godzina przyjęć jest godziną orientacyjną. Zawsze może się zdarzyć sytuacja nieprzewidziana, która opóźni przyjęcie pacjentki/pacjenta.

  • poniedziałek 08:00–20:00
  • wtorek 08:00–20:00
  • środa 08:00–20:00
  • czwartek 08:00–20:00
  • piątek 08:00–20:00
  • sobota nieczynne
  • niedziela nieczynne


Han Medica, to miejsce dedykowane wszystkim, którzy szukają
skutecznych rozwiązań na poprawę zdrowia, urody i komfortu życia.