Badania prenatalne

Test podwójny w ciąży – PAPP-A i beta hCG.

Test podwójny w ciąży to nieinwazyjne badanie prenatalne, które zakłada ocenę dwóch hormonów – PAPP-A i wolnej podjednostki beta hCG. Pozwala ono znaleźć ewentualne nieprawidłowości w rozwoju dziecka.

Badanie to zaleca się kobietom bez względu na ich wiek. Wykonuje się je pomiędzy 11. a 13+6 tygodniem ciąży, by wykryć ewentualne nieprawidłowości w rozwoju dziecka, przede wszystkim wady genetyczne, m.in. zespół Downa, zespół Edwardsa, czy Patau

Test PAPP-A zaliczany jest do metod nieinwazyjnych, co oznacza, że nie ingeruje on w środowisko płodu. Dzięki temu jest w pełni bezpieczny i nie wiąże się z ryzykiem poronienia. Badanie polega na pobraniu niewielkiej ilości krwi z żyły łokciowej kobiety, która jest następnie przekazywana do analizy laboratoryjnej. Co ważne, przyszła mama nie musi być na czczo – test PAPP-A wskaże wiarygodny wynik bez względu na spożyty pokarm.

USG genetyczne

Dzięki wysokiej klasy aparatowi USG, możemy ocenić podstawową anatomię płodu oraz oszacować ryzyko najczęstszych aberracji chromosomalnych w oparciu o markery ultrasonograficzne i badanie krwi matki

W USG badane są 4 parametry:

  • Przezierność karku (NT)
  • Kość nosowa u płodu (NB)
  • Przepływ krwi w przewodzie żylnym (DV)
  • Przepływ krwi przez zastawkę trójdzielną (TR)

Badania biochemiczne (ocena stężenia PAPP-A oraz wolnej podjednostki beta hCG) powinny być wykonane łącznie z oceną ultrasonograficzną u każdej ciężarnej.

Zalecamy wykonanie testu PAPP-A tydzień przed USG, by w dniu badania mieć dostępny cały wynik i wydać pacjentce pełny opis.

Samym badaniem USG w najlepszym wypadku możemy rozpoznać około 80% płodów z Zespołem Downa.

To znaczy, że 1/5 dzieci, które urodzi się z Zespołem Downa w USG wygląda zupełnie prawidłowo.

Jeżeli dodatkowo wykonamy test PAPPA-A, który będzie zinterpretowany łącznie z USG genetycznym jesteśmy w stanie zwiększyć czułość badania do 95%. Zatem można to rozumieć tak, że test PAPP-A pomaga nam zidentyfikować te chore dzieci, które w USG wyglądały PRAWIDŁOWO.