Gabinet Psychologiczny

Gabinet Psychologiczny w Centrum Medycznym HAN-MEDICA w Wadowicach – specjaliści: Mgr Anna Matuszewska-Muranowicz oraz Mgr Rafał Muranowicz

mgr psychologii Anna Matuszewska-Muranowicz

Mgr Anna Matuszewska-Muranowicz w Centrum Medycznym HAN-MEDICA w Wadowicach:

Konsultacje psychologiczne i poradnictwo dla kobiet w ciąży:

 • diagnoza psychologiczna problemów emocjonalnych i depresji,
 • poradnictwo i wsparcie psychologiczne dla kobiet w ciąży, młodych matek i ojców,
 • wsparcie w kształtowaniu prawidłowych więzi z dzieckiem;

Konsultacje psychologiczne i poradnictwo dla rodziców, dzieci w wieku szkolnym i młodzieży, w zakresie m.in.

 • problemów emocjonalnych (szeroko rozumianych),
 • problemów i zaburzeń zachowania,
 • trudności w nauce,
 • problemów w relacjach społecznych,
 • trudności rodzinnych,
 • zaburzeń uwagi i koncentracji,
 • poradnictwa zawodowego w celu wyboru dalszego kierunku kształcenia;

Diagnoza psychologiczna dzieci w wieku szkolnym i młodzieży, dotycząca m.in.:

 • wybranych trudności w nauce,
 • predyspozycji zawodowych i zainteresowań (młodzież klas VIII i planująca wybór studiów),
 • trudności emocjonalnych,
 • predyspozycji osobowościowych (młodzież po ukończeniu 15 r.ż. i dorośli).

Na pierwszą konsultację w sprawie dziecka w wieku szkolnym zapraszam rodzica lub obojga rodziców (opiekunów prawnych) bez dziecka.

Sprawdź godziny przyjęć oraz cennik.

Mgr Rafał Muranowicz w Centrum Medycznym HAN-MEDICA w Wadowicach to poradnictwo i psychoterapia osób dorosłych mających:

 1. zaburzenia emocjonalne, lękowe, depresyjne
 2. nadużywających i uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych
 3. przeżywających stany przewlekłego stresu oraz chorych psychosomatycznie
 4. przeżywających trudności małżeńskie – psychoterapia małżeństw i par

Konsultacje i sesje indywidualne (50 min). Psychoterapia małżeństw i par (60 min). Sesje na ogół odbywają się nie częściej niż raz w tygodniu. W miarę trwania psychoterapii odstępy między sesjami wydłużają się.

Sprawdź godziny przyjęć oraz cennik.

Anna Matuszewska-Muranowicz

mgr psychologii Anna Matuszewska-Muranowicz
 • mgr psychologii o specjalności psychologia kliniczna i osobowości Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
 • ukończone Studia Pedagogiczne dla Absolwentów Szkół Wyższych na Politechnice Krakowskiej oraz liczne szkolenia zawodowe kwalifikacyjne i doskonalące,
 • certyfikowany trener trenerów ART A.Goldsteina (Treningu Zastępowania Agresji),
 • absolwentka Studium Terapii Rodzin w Polskim Instytucie Ericksonowskim oraz Certyfikowanego Kursu Mindfulness,
 • ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe m.in. jako psycholog szkolny, biegły sądowy, szkoleniowiec różnych grup zawodowych i społecznych (np. nauczyciele, rodzice, kadra zakładów poprawczych i karnych, środowiska abstynenckie, osoby dotknięte przemocą w rodzinie), trener, psychoedukator, w latach 2009-2013 Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wadowicach, obecnie psycholog w tejże poradni.

Własną pracę poddaję stałej superwizji certyfikowanych superwizorów psychoterapii.

Sprawdź godziny przyjęć oraz cennik.

Rafał Muranowicz

Rafał Muranowicz Han-Medica
 • mgr psychologii o specjalności psychologia kliniczna i osobowości Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji (liczne szkolenia zawodowe m.in. w Polskim Instytucie Ericksonowskim – podyplomowy Kurs Psychoterapii; Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej, Wrocławskiej Pracowni Psychoedukacji i Terapii PLUS PTP,)
 • specjalista psychoterapii uzależnień
 • biegły sądowy w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
 • trener w zakresie umiejętności psychologicznych
 • instruktor pierwszej pomocy przedmedycznej BLS
 • instruktor Fundacji K2
 • własna praktyka psychoterapeutyczna, działalność szkoleniowa i edukacyjna dla różnych grup zawodowych i społecznych m.in. nauczycieli, pracowników socjalnych, asystentów rodzinnych, bezrobotnych.
 • rekonstruktor; członek Stowarzyszenia Obrona Terytorialna GRANIT w Wadowicach

Własną pracę poddaję stałej superwizji certyfikowanych superwizorów psychoterapii.

Sprawdź godziny przyjęć oraz cennik.