Gabinet Psychologiczny

Mgr Rafał Muranowicz w Centrum Medycznym HAN-MEDICA w Wadowicach to poradnictwo i psychoterapia osób dorosłych mających:

 1. zaburzenia emocjonalne, lękowe, depresyjne
 2. nadużywających i uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych
 3. przeżywających stany przewlekłego stresu oraz chorych psychosomatycznie
 4. przeżywających trudności małżeńskie – psychoterapia małżeństw i par

Konsultacje i sesje indywidualne (50 min). Psychoterapia małżeństw i par (60 min). Sesje na ogół odbywają się nie częściej niż raz w tygodniu. W miarę trwania psychoterapii odstępy między sesjami wydłużają się.

Sprawdź godziny przyjęć oraz cennik.

Rafał Muranowicz

Rafał Muranowicz Han-Medica
 • mgr psychologii o specjalności psychologia kliniczna i osobowości Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji (liczne szkolenia zawodowe m.in. w Polskim Instytucie Ericksonowskim – podyplomowy Kurs Psychoterapii; Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej, Wrocławskiej Pracowni Psychoedukacji i Terapii PLUS PTP,)
 • specjalista psychoterapii uzależnień
 • biegły sądowy w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
 • trener w zakresie umiejętności psychologicznych
 • instruktor pierwszej pomocy przedmedycznej BLS
 • instruktor Fundacji K2
 • własna praktyka psychoterapeutyczna, działalność szkoleniowa i edukacyjna dla różnych grup zawodowych i społecznych m.in. nauczycieli, pracowników socjalnych, asystentów rodzinnych, bezrobotnych.
 • rekonstruktor; członek Stowarzyszenia Obrona Terytorialna GRANIT w Wadowicach

Własną pracę poddaję stałej superwizji certyfikowanych superwizorów psychoterapii.

Sprawdź godziny przyjęć oraz cennik.