Gabinet Patomorfologiczny

dr n. med. Paweł Właszczuk

patomorfolog w trakcie specjalizacji

Dr n. med. Paweł Właszczuk ukończył studia na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach w 1997 roku. Od 2000 r. pracuje w Katedrze i Zakładzie Patomorfologii i Diagnostyki Molekularnej ŚUM w Katowicach na stanowisku asystenta dydaktycznego, gdzie prowadzi zajęcia ze studentami 3 i 4 roku Wydziału Lekarskiego ŚUM. Jest autorem i współautorem 60 prac naukowych, publikacji i doniesień zjazdowych krajowych i zagranicznych. W 2008 r. obronił rozprawę doktorską. Obydwa szkolenie z zakresu patomorfologii. Od 2003r. prowadzi własną praktykę lekarską, a od 2007r. zajmuje się cytodiagnostyką ginekologiczną i płynów z jam i narządów ciała.

Aktywność zawodowa doktora jest szczególnie związana z wykonywaniem i oceną biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej tarczycy, sutka, ślinianek oraz guzów zlokalizowanych powierzchownie.