Gabinet Neurologiczny

Lek. med Dorota Bachul – specjalista neurolog.

Ukończyła Śląską Akademię Medyczną w Katowicach. Specjalista neurolog. Starszy Asystent Oddziału Neurologicznego Szpitala Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.

Pracuje w Poradni Neurologicznej w Suchej Beskidzkiej i w Wadowicach.

Neurolog

Neurolog jest specjalistą z zakresu dziedziny medycyny zajmującej się funkcjonowaniem i chorobami ośrodkowego oraz obwodowego układu nerwowego . Ośrodkowy układ nerwowy to mózg i rdzeń kręgowy, natomiast obwodowy układ nerwowy to system unerwienia poszczególnych narządów oraz mięśni.

Choroby, jakimi zajmuje się neurolog to najczęściej: zwyrodnienia kręgosłupa, padaczka, rwa kulszowa, stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona, pląsawica Huntingtona, choroba Alzheimera, choroba Wilsona, udar mózgu oraz stany po udarze mózgu, zapalenie mózgu i stany po zapaleniu mózgu (zapalenie rdzenia, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych), guzy mózgu, migreny, nerwica, miopatie, miastenia, miotonia i inne.

Objawy chorobowe, na jakie zwraca uwagę neurolog mogą być bardzo różne: osłabienie lub nadmierne napięcie mięśni, szeroko pojęte dolegliwości bólowe, drżenie lub kurcze mięśni, zaburzenia czucia, problemy z koordynacją ruchową, zaburzenia równowagi, zawroty głowy, szumy uszne, problemy z pamięcią, zaburzenia snu, omdlenia, nieprawidłowa praca zwieraczy.

Neurolog przeprowadza wnikliwy wywiad medyczny oraz przeprowadza badanie odruchów fizjologicznych, sprawdza sposób chodzenia, czucie powierzchowne i głębokie oraz może zlecić dodatkowe badania: tomografia komputerowa TK, rezonans magnetyczny MRI, elektroencefalografia EEG, tomografia emisyjna PET-CT.

Sprawdź terminy przyjęć neurologa
Zarejestruj się