Centrum Położnicze HAN-MEDICA Szkoła Rodzenia

Mgr Anna Łoś prowadzi Szkołę Rodzenia w Centrum Medycznym HAN-MEDICA w Wadowicach.

Mgr Anna Łoś – specjalista pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego. Certyfikowany doradca laktacyjny.

Położna koordynująca Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Bloku Porodowego ZOZ w Suchej Beskidzkiej. Położna instumentariuszka, asystująca do cięć cesarskich.

Od roku 2016 prowadzi Szkołę Rodzenia w Centrum Medycznym Han-Medica w Wadowicach, poprzednio Akademia Super Rodziców.

Bezpłatna Szkoła Rodzenia

Szkoła Rodzenia prowadzona jest w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Szkoła Rodzenia – Program

SPOTKANIE I

 • uzupełnienie dokumentacji uprawniającej do bezpłatnego korzystania z zajęć
 • przedstawienie planu zajęć
 • omówienie spraw organizacyjnych obowiązujących podczas kursu
 • rozdanie wizytówek do położnych środowiskowych
 • ćwiczenia- aktywność fizyczna w czasie ciąży

SPOTKANIE II

 • standard opieki okołoporodowej (prawa pacjentek)
 • objawy niepokojące
 • dolegliwości współistniejące z ciążą i ich zapobieganie
 • objawy przepowiadające poród
 • pakowanie torby – kiedy należy się spakować, niezbędne rzeczy dla mamy i dziecka
 • omówienie ćwiczeń oddechowych (oddech przeponowy), ćwiczenia mięśni Kegla przygotowujących do porodu

SPOTKANIE III

 • znaczenie i funkcje bólu porodowego
 • omówienie I, II, III, IV okresu porodu z uwzględnieniem pozycji wertykalnych
 • wskazania i przygotowanie do nagłego i planowego cięcia cesarskiego

SPOTKANIE IV

 • farmakologiczne i niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu porodowego:
 • zastosowanie ENTONOXU
 • wykorzystanie udogodnień typu worek sako, piłka, drabinka, muzykoterapia, aromaterapia
 • zastosowanie aparatu TENS
 • rola osoby towarzyszącej
 • poród w wodzie (kwalifikacja, przebieg)
 • znieczulenie zewnątrzoponowe do porodu- kwalifikacja, przebieg, powikłania

SPOTKANIE V

 • korzyści dla mamy i dziecka wynikające z karmienia piersią
 • regulacja procesu wytwarzania pokarmu
 • sztuka karmienia piersią:
 • technika karmienia
 • prawidłowa pozycja matki i dziecka (ćwiczenia)
 • podstawowe pozycje do karmienia (ćwiczenia)
 • mechanizm ssania
 • wskaźniki pobierania pokarmu
 • okres wyłącznego karmienia piersią 0-6 m.ż.:
 • standard postępowania w pierwszych 2 godzinach po porodzie
 • standard postępowania w pierwszych 4-6 tygodniach
 • standard postępowania do końca 6 m.ż
 • monitorowanie przebiegu karmienia- wskaźniki skutecznego karmienia piersią
 • odciąganie i przechowywanie mleka- sposoby odciągania pokarmu
 • farmakoterapia leków w laktacji
 • przeciwwskazania do karmienia piersią

SPOTKANIE VI

-fizjologia połogu- połóg bezpośredni, wczesny, późny

 • połogowe zmiany w narządach płciowych
 • depresja poporodowa i inne zaburzenia emocjonalne okresu okołoporodowego
 • kąpiel noworodka

SPOTKANIE VII

 • przedstawiciel z Banku Krwi Pępowinowej
 • dietetyk
 • pediatra (szczepienia, pierwsza pomoc, rutynowe badania kontrolne, dolegliwości mogące wystąpić u dziecka)

Szkoła Rodzenia – Zdjęcia