Gabinet Pulmunologiczno-Alergologiczny

Mirosław Hankus

specjalista chorób płuc i chorób wewnętrznych

Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu chorób wewnętrznych, chorób płuc oraz alergologii. Prowadzi badania kliniczne leków stosowanych w chorobach układu oddechowego. Przeprowadza konsultacje, badania czynnościowe układu oddechowego (spirometrię), diagnostykę obrazową z interpretacją RTG klatki piersiowej oraz USG płuc. Wykonuje testy skórne na alergeny wziewne i pokarmowe, a także przeprowadza proces odczulania.

Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Specjalizacje: choroby wewnętrzne, choroby płuc i alergologia. Pracował w Klinicznym Oddziale Chorób Płuc i Alergologii 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie oraz w Zakładzie Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej Collegium Medicum w Krakowie.

Obecnie pracuje w Poradni Chorób Płuc i Alergologii 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie, Przychodni Wielospecjalistycznej Medican w Andrychowie oraz w Poradni Alergologicznej Szpitala Świętego Łukasza w Bielsku-Białej. Posiada doświadczenie w prowadzeniu badań klinicznych leków stosowanych w chorobach układu oddechowego i alergologii.