Gabinet Pulmunologiczno-Alergologiczny

Mirosław Hankus

specjalista chorób płuc i chorób wewnętrznych

Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Specjalizacje: choroby wewnętrzne, choroby płuc i alergologia. Pracował w Klinicznym Oddziale Chorób Płuc i Alergologii 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie oraz w Zakładzie Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej Collegium Medicum w Krakowie.

Obecnie pracuje w Poradni Chorób Płuc i Alergologii 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie, Przychodni Wielospecjalistycznej Medican w Andrychowie oraz w Poradni Alergologicznej Szpitala Świętego Łukasza w Bielsku-Białej. Posiada doświadczenie w prowadzeniu badań klinicznych leków stosowanych w chorobach układu oddechowego i alergologii.