Gabinet Psychologiczny

Anna Matuszewska-Muranowicz

Mgr Anna Matuszewska-Muranowicz

mgr psychologii o specjalności psychologia kliniczna i osobowości Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ukończone Studia Pedagogiczne dla Absolwentów Szkół Wyższych na Politechnice Krakowskiej oraz liczne szkolenia zawodowe kwalifikacyjne i doskonalące, certyfikowany trener trenerów ART A.Goldsteina (Treningu Zastępowania Agresji), absolwentka Studium Terapii Rodzin w Polskim Instytucie Ericksonowskim oraz Certyfikowanego Kursu Mindfulness, ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe m.in. jako psycholog szkolny, biegły sądowy, szkoleniowiec różnych grup zawodowych i społecznych (np. nauczyciele, rodzice, kadra zakładów poprawczych i karnych, środowiska abstynenckie, osoby dotknięte przemocą w rodzinie), trener, psychoedukator, w latach 2009-2013 Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wadowicach, obecnie psycholog w tejże poradni.

Własną pracę poddaję stałej superwizji certyfikowanych superwizorów psychoterapii.