Fizjoterapia dzieci

Jestem fizjoterapeutką z 5-letnim stażem.

 
W praktyce zajmuję się głównie:
– dziećmi w normie intelektualnej od 0-8 r.ż., u których występują między innymi wady postawy oraz niewielkie ograniczenia funkcjonalne;
– instruktażem jak prawidłowo pielęgnować niemowlę;
– oceną prawidłowego rozwoju dziecka oraz jego ewentualnym wspomaganiem;
– oceną i terapią nieprawidłowej postawy ciała oraz korekcją występujących wad postawy;
– dziećmi i młodzieżą na niższym poziomie funkcjonowania – dzieci niepełnosprawne intelektualnie ze sprzężeniami;
– pacjentami z zaburzeniami neurologicznymi;
– pacjentami z zespołami genetycznymi;

Ukończyłam kursy takie jak:
– Babywork – rozluźnianie mięśniowo-powięziowe w pediatrii
– Terapia NDT Bobath;
– Fizjoterapia Dziecka Ryzyka;
– Terapia Ręki;
– Zastosowanie Technik Powięziowych w Pediatrii;
– Dynamiczna Orteza Rehabilitacyjna DUNAG II;
– Studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika – Edukacja, rehabilitacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną;
– Przygotowanie pedagogiczne.