Zespół pocovidowy – co warto wiedzieć?

U około 80% pacjentów, którzy przebyli zakażenie wirusem SARS-CoV-2 występuje „zespół pocovidowy„. Nie ma znaczenia czy przebieg choroby był ciężki, łagodny czy też bezobjawowy.

Najczęściej powikłania dotyczą układu oddechowego, nerwowego i krążenia.

Nie jest jeszcze jasne, czy zmiany będą miały charakter trwały czy też w miarę upływu czasu będą ustępować, a jeżeli tak, to np. w jakim stopniu uda się przywrócić czynność układu oddechowego.

Najczęściej spotykane zaburzenia to:

 • trudności w oddychaniu,
 • duszność,
 • pogorszenie tolerancji wysiłku,
 • kaszel,
 • ogólne osłabienie,
 • brak napędu,
 • zespół przewlekłego zmęczenia,
 • zaburzenia rytmu serca,
 • bóle głowy,
 • bóle mięśniowo-stawowe,
 • problemy z koncentracją – tzw. mgła mózgowa,
 • zaburzenia pamięci.

Obserwuje się również zaburzenia psychiczne.

Diagnostyka u pacjentów „pocovidowych” obejmuje:

 • wykonanie badań obrazowych płuc – TK i RTG klatki piersiowej,
 • EKG,
 • badanie czynnościowe układu oddechowego, czyli spirometrię (procedura obecnie zabroniona przez min. zdrowia ze względów epidemiologicznych),
 • badań laboratoryjnych.

Po wykonaniu badań i ustaleniu stopnia dysfunkcji pacjent może zostać skierowany na leczenie sanatoryjno-uzdrowiskowe.

Ponieważ rehabilitacja w wyspecjalizowanych ośrodkach nie jest dostępna dla wszystkich pacjentów w szybkim terminie, edukacje zdrowotną można uzyskać w poradni specjalistycznej a następnie kontynuować rehabilitację w warunkach domowych.

Jesteś po przechorowaniu COVID-19 (nawet lekkim lub bezobjawowym) i obserwujesz u siebie symptomy zespołu pocovidowego? Zgłoś się po pomoc do lekarzy specjalistów!