Koncentrator tlenowy w Han-Medica

NOWOŚĆ! Koncentrator tlenowy to urządzenie służące do ciągłego dostarczania powietrza ze zwiększona zawartością tlenu. Zasada jego działania polega na tym, że pobiera on z atmosfery powietrze, które zawiera ok. 21% tlenu i 78% azotu, następnie izoluje azot, dzięki czemu powietrze wychodzące z koncentratora zawiera 95-96% tlenu.

Koncentratory tlenu wykorzystywane są do domowej tlenoterapii. Czas podawania tlenu powinien wynosić co najmniej kilkanaście godzin na dobę.

Tlenoterapia

Najczęściej tlenoterapię zleca się w chorobach układu oddechowego, kardiologicznych i nowotworowych. Terapię taką można prowadzić tylko po konsultacji lekarza specjalisty pulmonologa lub kardiologa i po krótkim przeszkoleniu z obsługi aparatu.

Wypożycz koncentrator tlenowy

Dostępny w Centrum Medycznym Han-Medica koncentrator tlenu produkcji amerykańskiej ma wysoką jakość i wydajność.

Sprawdź cenę wynajmu w cenniku.